Trang chủ

An Lão - Khách sạn Việt Yên


An Lão - Khách sạn Việt Yên

Địa điểm:                            Gần bệnh viện Đa Khoa An LÃo - H. AN Lão - HP

Mô tả:                                 6 tầng 1 tum  x200m2

Tình trạng:                          Đang thi công sàn mái 09/2018

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?