Trang chủ

Biệt thự Anh Nguyễn Đình Việt


Chủ đầu tư : Anh Nguyễn Đình Việt

Địa điểm : Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mô tả : 7 tầng x 200m2

Tình trạng : Đang thi công

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?