Trang chủ

Hà Nội - Văn Phòng Long Biên


Hà Nội - Văn Phòng Long Biên

Địa điểm:                           Long Biên - Hà Nội

Tư vấn kiến trúc:               NEVOTECH HN

Mô tả:                                7 tầng x 500m2

Tình trạng:                          Đang thi công

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công

 

 

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?