Trang chủ

Hà Nội - Văn Phòng Dược Hà Tân Phạm


Hà Nội - Văn Phòng Dược Hà Tân Phạm

Địa điểm:                            Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

Mô tả:                                 7 tầng x250m2

Tình trạng:                          Đang thi công

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?