Trang chủ

Hải Dương - Văn phòng cho thuê


Hải Dương - Văn phòng cho thuê

Địa điểm:                            Tp. Hải Dương

Mô tả:                                 7 tầng x180m2

Tình trạng:                          Đang thi công cọc

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?