Trang chủ

Hải Phòng- Khách sạn Lake View


Chủ đầu tư:                          Chú Phong

Địa điểm:                             Bến Xe Kiến Thụy - Hải Phòng

Mô tả:                                   6 tầng x 400m2

Tình trạng:                          Đã hoàn thành năm 2018

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?