Trang chủ

Hải phòng - Khách sạn 147 Cát dài


Hải phòng - Khách sạn 147 Cát dài

Địa điểm:                           147 Cát dài - Hải Phòng

Tư vấn kiến trúc:               Vinh Loc

Mô tả:                                 7 tầng x200m2

Tình trạng:                          Đang thi công sàn mái T09/2018

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX 

 

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?