Trang chủ

Hải Phòng - Văn phòng Hoàng Kế Thiện


Hải Phòng - Văn phòng Hoàng Kế Thiện

Địa điểm:                           Hoàng kế Thiện - Hải Phòng

Tư vấn kiến trúc:               NEVOTECH HN

Mô tả:                                 7 tầng x300m2

Tình trạng:                          Đang thi công sàn mái T09/2018

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công côp pha

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?