Trang chủ

Huệ Khoa Auto - Nghệ An


Chủ đầu tư : Huệ Khoa Company

Địa điểm : 79 Xô Viết NGhệ Tĩnh, Tp.Vinh, Nghệ An

Mô tả : 3 tầng x 600m , nhịp 12m

Tình trạng : Đã hoàn thiện 

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?