Trang chủ

Hướng dẫn thi công sàn phẳng TBOX


Hướng dẫn thi công sàn TBOX

Bước 1: Thi công cốp pha sàn, lắp đặt thép hàn lớp dưới và các chi tiết kỹ thuật

Bước 2: Lắp đặt hộp TBOX

Bước 3: Bố trí thép gia cường

Bước 4: Thi công lưới thép hàn lớp trên, lắp đặt các chi tiết kỹ thuật

Bước 5: Đổ bê tông pha 1

Bước 6: Đổ bê tông pha 2, bảo dưỡng sàn và tháo dỡ cốp pha


 


 

 

Cùng chuyên mục

Hướng dẫn thi công sàn phẳng TBOX
facebook
Liên h?