Trang chủ

KĐT Quang Minh - Thủy Nguyên - Hải Phòng


Hải Phòng - KĐT Quang Minh

Địa điểm:                           Thủy Nguyên - Hải Phòng

Tư vấn kiến trúc:               Xây dựng Hải Thành

Mô tả:                                 140 căn x 3 tầng , diện tích sàn 52000 m2

Tình trạng:                          Đã hoàn thành

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công

Cùng chuyên mục

NHIỀU CÔNG TRÌNH CHỌN SÀN PHẲNG KHÔNG DẦM TBOX VÌ NHỮNG LỢI THẾ ĐỘC ĐÁO NÀY
facebook
Liên h?