Trang chủ

Khách sạn Liên Trì - Ba Đình, Hà Nội


Chủ đầu tư : Khách sạn Liên Trì 

Địa điểm  :  Quận Ba Đình, Hà Nội 

Mô tả :    8 tầng x 300m2, nhịp 11m

Tình trạng : Đã hoàn thiện xong 

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế, và chuyển giải pháp công nghệ sàn phẳng TBox

 

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?