Trang chủ

Khách sạn Royal - Cầu Giấy, Hà Nội


Chủ đầu tư : Khách sạn RoYal 

Địa điểm : Đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô tả : 6 tầng x 300m2

Tình trạng : Đã thi công xong 

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế, và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBox, công trình đạt chỉ tiêu vượt nhịp lớn 10m

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?