Trang chủ

Khách sạn Tân Bình - Quảng Bình


Khách sạn Tân Bình - Quảng Bình

Địa điểm:                           Đồng Hới - Quảng Bình

Tư vấn kiến trúc:                ADC Hà Nội

Mô tả:                                 300m2  x 14 tầng , diện tích sàn 5200 m2

Tình trạng:                          Đã hoàn thành

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công

Cùng chuyên mục

NHIỀU CÔNG TRÌNH CHỌN SÀN PHẲNG KHÔNG DẦM TBOX VÌ NHỮNG LỢI THẾ ĐỘC ĐÁO NÀY
facebook
Liên h?