Trang chủ

Nghệ An - Khách sạn An Thành Đô


Nghệ An - Khách sạn An Thành Đô

Địa điểm:                            Tp. Thanh Hóa

Mô tả:                                 14 tầng x1200m2

Tình trạng:                          Đang thi công

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?