Trang chủ

Nghệ An - Showroom Honda - Nhịp 15m


Nghệ An - Showroom Honda

Địa điểm:                             Đô Lương, Nghệ An

Mô tả:                                   5 tầng + 1 hầm, diện tích sàn 3000 m2, nhịp 15m

Tình trạng:                          Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX

 

 

Cùng chuyên mục

NHIỀU CÔNG TRÌNH CHỌN SÀN PHẲNG KHÔNG DẦM TBOX VÌ NHỮNG LỢI THẾ ĐỘC ĐÁO NÀY
facebook
Liên h?