Trang chủ

Nhà ở anh Hinh


Chủ đầu tư: Anh Hinh

Địa chỉ: Hưng Đông - Vinh - Nghệ An

Diện tích: 3x120m2. nhịp 7m

Loại hộp: H14

Tình trạng: đã hoàn thành

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?