Trang chủ

Thái Nguyên - Khu đô thị Liền kề


Thái Nguyên - Khu đô thị Liền kề

Địa điểm:                            319 Phan Đình Phùng TP. Thái Nguyên

Mô tả:                                 20 căn x 3 tầng , diện tích sàn 3000 m2, nhịp 5m

Tình trạng:                          Đang thi công

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX

 

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?