Trang chủ

Tổ hợp văn phòng và giải trí - Gò Vấp


Chủ đầu tư : Anh ĐInh Văn Cường 

Địa điểm : Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Mô tả : 7 tầng x 500m2, nhịp 9m

Tình trạng : Đang thi công 

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn hộp nhựa

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?