Trang chủ

Văn phòng Biên Hòa Đồng Nai - Anh Châu


Chủ đầu tư : Anh Trần Văn Châu

Địa điểm : Khu đô thị Biên Hòa - Đồng Nai 

Mô tả : Tầng 7 x 250m2, nhịp 9m

Tình trạng : Đã hoàn thiện 

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX

 

Cùng chuyên mục

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA CÁC NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
facebook
Liên h?