Trang chủ

Tin Tức Sự Kiện

Hà Nội - Trường học TDSCHOOL - Tây Hồ - Hà Nội

 

Chủ đầu tư:        Công ty Cổ phần Xây dựng Thủ đô

Địa điểm:             Tây Hồ - Hà Nội

Mô tả:                   4 tầng x 3000m2

Tình trạng:          Đã thi công xong

Nhiệm vụ:           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn hộp nhựa

Tin liên quan
Hà Nội - Trường học TDSCHOOL - Tây Hồ - Hà Nội
facebook
Liên h?