Trang chủ

Tin Tức Sự Kiện

KĐT Quang Minh - Thủy Nguyên - Hải Phòng

 

Địa điểm:                           Thủy Nguyên - Hải Phòng

Tư vấn kiến trúc:               Xây dựng Hải Thành

Mô tả:                                 140 căn x 3 tầng , diện tích sàn 52000 m2

Tình trạng:                          Đã hoàn thành

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công

Tin liên quan
KĐT Quang Minh - Thủy Nguyên - Hải Phòng
facebook
Liên h?