Trang chủ

Tin Tức Sự Kiện

Nghệ An - Showroom Honda - Nhịp 15m

 

Địa điểm:                             Đô Lương, Nghệ An

Mô tả:                                   5 tầng + 1 hầm, diện tích sàn 3000 m2, nhịp 15m

Tình trạng:                          Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX

 

 

Tin liên quan
Nghệ An - Showroom Honda - Nhịp 15m
facebook
Liên h?