Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam

OFFICE BUILDING

Mô tả:

Chi tiết

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 14 tầng

Tiến độ: Đang triển khai

Hotline: 0833.636.888