Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam

Ứng dụng của sàn phẳng TBOX

Ứng dụng của sàn phẳng TBOX ỨNG DỤNG CỦA SÀN PHẲNG TBOX 1. Hầm để xe, nhà cao tầng: 2. Khu công nghiệp, trung tâm thương mại: 3. Trường học, bệnh viện, chung cư: 4. Móng bè, tấm sàn tiền chế:

1. Hầm để xe, nhà cao tầng:

2. Khu công nghiệp, trung tâm thương mại:

3. Trường học, bệnh viện, chung cư:

4. Móng bè, tấm sàn tiền chế:

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
Hotline: 0833.636.888