Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam

Hướng dẫn thi công sàn ô cờ TBOX

Thi công Sàn ô cờ về cơ bản bao gồm các bước như thi công sàn dầm truyền thống tuy nhiên có thêm bước là lắp đặt hộp ô cờ lên sàn. So với sàn dầm truyền thống thi công sàn ô cờ giảm được từ 5-10 ngày do giảm được bê tông (10_20%), ván khuôn (40_60%), thép (40_50%)

Quy trình thi công sàn ô cờ tham khảo :

Bước 1: Lắp đặt cây chống, xà gồ chính, phụ, ván khuôn đáy sàn

Bước 2 : Thi công lắp đặt côp pha hộp ô cờ ( ngay khi bắt đầu lắp ván khuôn sàn)

Bước 3 : Thi công lắp đặt thép sườn dưới hai phương

Bước 4 : Thi công lắp đặt thép tăng cường sườn dưới

Bước 5: Thi công lắp đặt lớp thép lưới hàn bên trên

Bước 6 : Thi công lắp đặt thép tăng cường sườn trên

Bước 7 : Thi công lắp đặt thép mũ cột chọc thủng

Bước 8 : Đổ bê tông sàn

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
Hotline: 0833.636.888