Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam

Ứng dụng sàn ô cờ TBOX

1. Ứng dụng trong nhà cao tầng, bãi đỗ xe: 2. Ứng dụng tại các trường học, thư viện, trong các bệnh viện: 3. Ứng dụng cho các công trình công nghiệp, và trung tâm thương mại:

1. Ứng dụng trong nhà cao tầng, bãi đỗ xe:

Ứng dụng trong nhà cao tầng, bãi đỗ xe

2. Ứng dụng tại các trường học, thư viện, trong các bệnh viện:

2. Ứng dụng tại các trường học, thư viện, trong các bệnh viện

3. Ứng dụng cho các công trình công nghiệp, và trung tâm thương mại:

Ứng dụng cho các công trình công nghiệp, và trung tâm thương mại

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
Hotline: 0833.636.888