Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam

Ưu điểm sàn TBOX so với các loại sàn rỗng khác

Trong phần này, sàn ô cờ ở phần 2.1 được so sánh với hai loại sàn rỗng. Fig. 4 thể hiện mặt cắt ngang của công trình sử dụng sàn rỗng và sàn ô cờ. Hai loại sàn rỗng này được tạo ra bằng cách đặt vào trong sàn bê tông các quả bóng nhựa

Trong phần này, sàn ô cờ ở phần 2.1 được so sánh với hai loại sàn rỗng. Fig. 4 thể hiện mặt cắt ngang của công trình sử dụng sàn rỗng và sàn ô cờ. Hai loại sàn rỗng này được tạo ra bằng cách đặt vào trong sàn bê tông các quả bóng nhựa hoặc các miếng xốp hình vuông. Loại thứ nhất gọi là sàn bóng còn loại thứ hai gọi là sàn rỗng ô vuông.

Fig. 4 Mặt cắt ngang công trình sử dụng sàn rỗng và sàn ô cờ
Fig. 4 Mặt cắt ngang công trình sử dụng sàn rỗng và sàn ô cờ

Với lưới cột 8,4m x 8,4m, sàn bóng được thiết kế là loại BD340, có bề dày sàn 0,34m; kích thước quả bóng là 0,27m và lượng bê tông sử dụng trên 1m2 sàn là 0,24m3 [3]. Với cùng lưới cột 8,4m x 8,4m, sàn rỗng ô vuông được thiết kế gồm dầm chính có kích thước tiết diện 1,2m x 0,35m; dầm phụ có kích thước tiết diện 0,2m x 0,35m; bản sàn bên trên dày 0,045m, bên dưới dày 0,025m. Khoảng cách giữa trục các dầm phụ là 1,2m x 1,2m.  

Theo trực quan, Fig. 4 cho thấy sàn rỗng ô vuông sử dụng ít bê tông hơn sàn bóng và sử dụng nhiều bê tông hơn sàn ô cờ. Tab. 2 trình bày khối lượng bê tông sử dụng trên một m2 sàn ứng với các loại sàn. Lượng bê tông sử dụng cho sàn ô cờ và các loại sàn nhẹ khác được tính theo phần trăm so với lượng bê tông sử dụng cho sàn có dầm và được thể hiện trên Fig. 5. Tab. 2 và Fig. 5 cho thấy kết cấu sàn ô cờ là nhẹ nhất và nhẹ hơn sàn dầm bê tông cốt thép 27%.

Khối lượng bê tông sử dụng trên một m2 sàn
Khối lượng bê tông sử dụng trên một m2 sàn
Fig. 5 Lượng bê tông sử dụng cho các loại sàn tính theo phần trăm
Fig. 5 Lượng bê tông sử dụng cho các loại sàn tính theo phần trăm

 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
Hotline: 0833.636.888