Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam ×

KARAOKE AN PHÚ ROYAL

Công trình: Karaoke An Phú Royal

Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương

Mô tả: 8 tầng

Tình trạng: Đang thiết kế

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm TBOXupwweb