Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam ×

KHÁCH SẠN NGUYỄN VĂN MẠI

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát Thành Linh

Địa điểm: Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Mô tả: 8 tầng + 1 bán hầm, nhịp 10 m

Tình trạng: Đã hoàn thành năm 2017

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX