Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam ×

OFFICE BUILDING

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 14 tầng

Tiến độ: Đang triển khai