Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam ×

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐỒNG- HẢI DƯƠNG

Công trình: Khoa Y Dược Trường Đại Học Thành Đồng

Địa điểm: Hải Dương

Mô tả: 05 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế & chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX